HLP đã chết!

+ NGỮ PHÁP:

pass: ngocbach

pass: ngocbach

( Nguồn  https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 )

Bình luận


Bình luận mới

Nội dung bình luận


Bình luận của mọi người. Có bình luận.
Bạn chưa có bình luận nào.