HLP đã chết!

cầm vốc thuốc trên tay mà chợt nghĩ, niềm tin vào ng bốc, hay sự vô vọng của bệnh tật vô phương cứu chữa?
nhưng ngta nói, có bệnh thì vái tứ phương.
ngày trc vẫn hay đùa, ai mà lấy phải mình chắc khổ lắm, trên ng đầy bệnh tật, ốm yếu...

Bình luận


Bình luận mới

Nội dung bình luận


Bình luận của mọi người. Có bình luận.
Bạn chưa có bình luận nào.